Partneři

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích je naším tradičním dlouholetým partnerem při přípravě žáků na povolání. Příkladem vynikající a smysluplné spolupráce je například partnerství v projektu s názvem „Příprava žáků na špičkové provozy v praxi" realizovaného školou pod záštitou Evropského sociálního fondu EU a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků školy a lepší připravenost žáků na vstup do vlastní praxe.