Úspora emisí za rok 2021

Svou účastí v systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., přispěla JEDNOTA s .d. České Budějovice ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy...