Jednota pro Centrum Bazalka

Centrum BAZALKA je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje komplexní péči o děti a mládež s těžkým zdravotním postižením z celého Jihočeského kraje. BAZALKA poskytuje ucelenou rehabilitaci, tedy propojení sociálních služeb, vzdělání a rehabilitace, čtyřem desítkám klientů ve věku jeden rok až dvacet šest let. Děti s těžkým zdravotním postižením z celých jižních Čech tu mají k dispozici vedle denního a týdenního stacionáře i speciální mateřskou a základní školu. Cílená rehabilitační péče pak vede ke zlepšování kvality života a zdravotního stavu dětí. Rodinný stacionář ulehčuje život i jejich rodičům, kterým tak alespoň částečně usnadňuje životní situaci a umožňuje zdánlivě všední věci, jakou je třeba výkon povolání.

„Klademe důraz na rodinnou atmosféru a spolupráci s rodinou, která je základním pilířem společnosti. Tím, že u nás pomáháme s náročnou péčí o zdravotně postižené děti podporujeme zdravý chod rodin, které to vůbec nemají jednoduché," představuje BAZALKU předsedkyně dozorčí rady paní Martina Koudelková. „BAZALKA je závislá na pomoci dárců s dobrým srdcem. Proto si velice vážíme podpory, kterou nám poskytuje Terno společně se svými obchodními partnery. Věřím, že naše dlouhodobá spolupráce bude fungovat i nadále," dodala.

Aktuální akce pro Centrum Bazalka

Přidejte se k nám – vaše koruna pro Bazalku
15.05.2014
Nakupujte od 15.5. do 15.6.2014 v supermarketech Terno vybrané výrobky a z každého prodaného kusu odevzdáme 1 Kč na konto specializovaného stacionáře Centrum BAZALKA. Hledejte takto označené výrobky a přispějte jejich koupí na dobrou věc.

Kasička Bazalka
Benefice Bazalka

29. 6. 2013 se za účasti mnoha známých osobností uskutečnila v Benefice pro Centrum Bazalka, v rámci které Ing. Radek Froulík, marketingový náměstek JEDNOTY, spotřební družstvo České Budějovice, předal šek z akce pro Centrum Bazalka, která probíhala v měsíci červnu v supermarketech Terno

Vánoční setkání 2012 v Centru Bazalka
 V rámci Vánočního setkání v prosinci 2012 v Centru Bazalka byl předán výtěžek z listopadové akce pro Centrum Bazalka, která se uskutečnila v prodejnách Trefa.
Předání šeku centru Bazalka
V květnu 2012 jsme Centrum Bazalka podpořili akcí, která probíhala v supermarketech Terno. Bylo nám velkým potěšením předat Centru Bazalka šek na 50 000 Kč.

Jednota Bazalce
22.9.2013
Dne 22.9.2010 uspořádala skupina supermarketů Coop Terno již čtvrtý ročník golfového turnaje Terno GOLF CUP v GC Mnich u Nové Bystřice. Při této příležitosti předal generální ředitel družstva Ing. Jaroslav Froulík finanční dar dětskému stacionáři Bazalka v Českých Budějovicích. 

Jednota Bazalce