Informační deska pro členy

 Informační deska pro členy je umístěna v sídle družstva.

Důležité informace:

Představenstvo svolává řádné shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice na úterý dne 22. září 2020 od 9.00 hodin v hlavním sále Domu kultury METROPOL, Senovážné náměstí v Českých Budějovicích. 

Program shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice:

 1. Zahájení – schválení programu jednání, jednacího řádu, volba mandátové a návrhové komise, volba předsedajícího a schválení zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Návrh na změnu stanov družstva
 4. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2019, podnikatelský záměr pro rok 2020.
 5. Zpráva kontrolní komise.
 6. Uzavření výsledků hospodaření za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky a použití zisku roku 2019, rozpočet FČF 2020.
 7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy.
 8. a) Schválení dodatku manažerské smlouvy o výkonu funkce generálního ředitele.
  b) Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu – člena představenstva p. Milana Kudy.
 9. Vyplacení odměn funkcionářům členských výborů.
 10. Schválení návrhu kontrolní komise na vyplacení mimořádné odměny pro členy kontrolní komise za rok 2019.
 11. Diskuze
 12. Návrh a schválení usnesení z jednání shromáždění delegátů
 13. Závěr

Přílohy ke stažení zde