Informační deska pro členy

Informační deska pro členy je umístěna v sídle družstva.

Důležité informace:

Představenstvo svolává řádné shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice na čtvrtek dne 20. června 2019 od 9.00 hodin v kruhovém sále Domu kultury METROPOL, Senovážné náměstí v Českých Budějovicích.

PROGRAM:

1) Zahájení – schválení programu jednání, jednacího řádu, volba předsedajícího a schválení zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.
2) Změna stanov.
3) Zásady odměňování členů představenstva a kontrolní komise družstva a poskytování dalších benefitů.
4) Zpráva představenstva.
5) Zpráva kontrolní komise.
6) Uzavření výsledků hospodaření za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky a použití zisku roku 2018, rozpočet FČF 2019.
7) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy.
8) Vyplacení odměn funkcionářům členských výborů.
9) Závěr.

Seznam jednání MČZ 2019