Informace pro odběratele

Podmínkou dodávek zboží z velkoobchodního skladu je registrace na základě předloženého živnostenského listu. Registrovaným odběratelům velkoobchodní sklad dodává zboží v dodacích termínech určených rozvozovým plánem dopravními prostředky velkoobchodu podle předem zaslaných objednávek. Rozvozové plány zaručují dochvilnost a pravidelnost v zásobování.

Objednávky

U všech sortimentních skupin jsou objednávky přijímány každý všední den od 6:00 do 14:30 hodin.

Věra Lososová - vedoucí oddělení prodeje  
Telefon: 608 311 326 
Mobilní telefon: 385 777 156 
Elektronická pošta: lososova@jednotacb.cz  

Přiložené soubory: seznam dodavatelů