Filozofie družstva – personální politika

Personální strategie

Strategickou oblastí v chodu naší firmy jsou zaměstnanci. Schopnosti a dovednosti našich zaměstnanců jsou klíčovou složkou úspěchu Družstva. Družstvo investuje v oblasti vzdělávání zaměstnanců, vytváří podmínky pro jejich spokojenost a zlepšuje svou pozici na trhu práce.

V rámci mzdového ohodnocení zaměstnanců je strategií růst průměrné mzdy ve vazbě na růst produktivity práce a trh práce.

Nadále rozvíjíme a rozšiřujeme systém zaměstnaneckých benefitů. Velká důležitost je kladena na komunikaci se zaměstnanci, rovné pracovní podmínky a co největší informovanost zaměstnanců. V rámci firemní kultury je důležitou složkou motivace, odbornost, profesionalita a loajalita zaměstnanců.